Vacature secretaris bestuur B.V. Horna

Het bestuur van B.V. Horna is op zoek naar een nieuwe secretaris.
De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren en voorbereiden van vergaderingen, en houdt de opvolging van actiepunten in de gaten.
Tevens is de secretaris contactpersoon voor ingekomen post / e-mailberichten voor de vereniging en het bestuur, en deels de uitgaande post / e-mails.

Heb je interesse of wil je graag eerst meer informatie over deze functie binnen onze vereniging, neem dan contact op met Jan Meere: 06 5369 5502 of reageer via email.

ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 29 APRIL 2019 OM 19.30 UUR

OPROEP AAN DE LEDEN VAN HORNA BILJARTVERENIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 29 APRIL 2019 OM 19.30 UUR.

Beste leden,

Tijdens de komende ledenvergadering zullen diverse belangrijke onderwerpen worden behandeld, te weten statutenwijziging, aanpassing huishoudelijk reglement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het wijzigen van de statuten is aan een bepaalde meerderheid gebonden. Indien deze meerderheid niet wordt gehaald, wordt een 2de algemene ledenvergadering op maandag 13 mei 2019 om 19.30 uur gehouden, waartoe u bij dezen bij voorbaat bent uitgenodigd.

Voor de uitgebreide agenda, de concept statuten, etc. verwijzen wij u naar het bijgevoegde Horna Nieuws. Niet alle vergaderstukken hebben wij in dit boekje kunnen opnemen. De uitgebreide AVG stukken en het concept huishoudelijk reglement zullen later worden verzonden.

Gelet op de belangrijke besluitvorming rekenen wij op een grote opkomst en een constructieve vergadering.

Download hier het Horna clubblad April 2019 met uitgebreide informatie over de jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,
Horna Biljartvereniging.

Daan Fons
Voorzitter

Klassen Nationaal ingaande seizoen 2019/2020

Spelers met een officieel gemiddelde in de extra klasse libre klein mogen tevens inschrijven voor de extra klasse kader 38/2.
Spelers met een officieel gemiddelde in de overgangsklasse 57/2 mogen tevens inschrijven voor de eerste klasse 47/2.

Vanaf een vastgesteld gemiddelde (zie tabel) mag een speler kiezen tussen inschrijven voor de eigen klasse of voor de naast-hogere klasse. Bij inschrijving voor de naast-hogere klasse vervalt het recht op inschrijven voor de eigen klasse.

Bekijk hier de tabel.

Nieuwe klassenindeling

In de nieuwsbrief van januari werd al genoemd, dat het onzeker is met welk wedstrijdprogramma we zullen gaan werken.
Er is nu nog geen nieuws daaromtrent te melden. De buitengewone A.L.V. voor de KNBB ver. Carambole (K.V.C.) op 16 maart a.s. zal duidelijkheid brengen.
 
Wel hebben we de nieuwe klassenindeling met de tabellen gekregen, zie hier
 
Een beetje toelichting zullen we melden:

Libre Hoofd kl. van 07.00 – 11.00 wordt semi imperatief. Dat betekent, voorwedstrijden gewestelijk niveau.

Hetzelfde geldt voor:
Bandstoten Hoofd kl. van 2.50 – 4.00
Driebanden Klein Hoofd kl. van 0.760 – 1.100
Driebanden Groot Hoofd kl.  van 0.440 – 0.640

Dat wil niet zeggen dat het zeker is dat u de voorwedstrijden buiten ons district gaat spelen. Wij hebben genoeg spelers in alle spelsoorten voor deze klasse om de voorwedstrijden te organiseren. Een enkele speler zal over de grens moeten. Maar er wordt gekeken hoe de postcode valt.

U leest hier de andere benamingen: voor alle spelsoorten wordt nu dezelfde benaming voor de klasse gehanteerd.
 
De nieuwe klassenindeling houdt ook in dat we 4 finales minder te organiseren krijgen. Een schema voor die finales, met de weekends waarin ze georganiseerd dienen te worden kan u ook in deze nieuwsbrief vinden. We vertrouwen er op, dat er van ‘bovenaf’ geen aanpassingen meer komen.

Roept u maar, welke finale u heb beste past J

We hopen natuurlijk dat de verenigingen staan te dringen om hun favoriete finale aan te vragen.

Extra aandacht: de voorwedstrijden voor Driebanden Klein 3e kl. zullen eind augustus starten en Libre 4e kl. begin september. Libre 5e klasse gaat op in de 4e kl.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdleiders PK West-Friesland
Ton, Yvon en Thea