ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 29 APRIL 2019 OM 19.30 UUR

OPROEP AAN DE LEDEN VAN HORNA BILJARTVERENIGING OM DEEL TE NEMEN AAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP MAANDAG 29 APRIL 2019 OM 19.30 UUR.

Beste leden,

Tijdens de komende ledenvergadering zullen diverse belangrijke onderwerpen worden behandeld, te weten statutenwijziging, aanpassing huishoudelijk reglement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het wijzigen van de statuten is aan een bepaalde meerderheid gebonden. Indien deze meerderheid niet wordt gehaald, wordt een 2de algemene ledenvergadering op maandag 13 mei 2019 om 19.30 uur gehouden, waartoe u bij dezen bij voorbaat bent uitgenodigd.

Voor de uitgebreide agenda, de concept statuten, etc. verwijzen wij u naar het bijgevoegde Horna Nieuws. Niet alle vergaderstukken hebben wij in dit boekje kunnen opnemen. De uitgebreide AVG stukken en het concept huishoudelijk reglement zullen later worden verzonden.

Gelet op de belangrijke besluitvorming rekenen wij op een grote opkomst en een constructieve vergadering.

Download hier het Horna clubblad April 2019 met uitgebreide informatie over de jaarvergadering.

Met vriendelijke groet,
Horna Biljartvereniging.

Daan Fons
Voorzitter

Klassen Nationaal ingaande seizoen 2019/2020

Spelers met een officieel gemiddelde in de extra klasse libre klein mogen tevens inschrijven voor de extra klasse kader 38/2.
Spelers met een officieel gemiddelde in de overgangsklasse 57/2 mogen tevens inschrijven voor de eerste klasse 47/2.

Vanaf een vastgesteld gemiddelde (zie tabel) mag een speler kiezen tussen inschrijven voor de eigen klasse of voor de naast-hogere klasse. Bij inschrijving voor de naast-hogere klasse vervalt het recht op inschrijven voor de eigen klasse.

Bekijk hier de tabel.

Nieuwe klassenindeling

In de nieuwsbrief van januari werd al genoemd, dat het onzeker is met welk wedstrijdprogramma we zullen gaan werken.
Er is nu nog geen nieuws daaromtrent te melden. De buitengewone A.L.V. voor de KNBB ver. Carambole (K.V.C.) op 16 maart a.s. zal duidelijkheid brengen.
 
Wel hebben we de nieuwe klassenindeling met de tabellen gekregen, zie hier
 
Een beetje toelichting zullen we melden:

Libre Hoofd kl. van 07.00 – 11.00 wordt semi imperatief. Dat betekent, voorwedstrijden gewestelijk niveau.

Hetzelfde geldt voor:
Bandstoten Hoofd kl. van 2.50 – 4.00
Driebanden Klein Hoofd kl. van 0.760 – 1.100
Driebanden Groot Hoofd kl.  van 0.440 – 0.640

Dat wil niet zeggen dat het zeker is dat u de voorwedstrijden buiten ons district gaat spelen. Wij hebben genoeg spelers in alle spelsoorten voor deze klasse om de voorwedstrijden te organiseren. Een enkele speler zal over de grens moeten. Maar er wordt gekeken hoe de postcode valt.

U leest hier de andere benamingen: voor alle spelsoorten wordt nu dezelfde benaming voor de klasse gehanteerd.
 
De nieuwe klassenindeling houdt ook in dat we 4 finales minder te organiseren krijgen. Een schema voor die finales, met de weekends waarin ze georganiseerd dienen te worden kan u ook in deze nieuwsbrief vinden. We vertrouwen er op, dat er van ‘bovenaf’ geen aanpassingen meer komen.

Roept u maar, welke finale u heb beste past J

We hopen natuurlijk dat de verenigingen staan te dringen om hun favoriete finale aan te vragen.

Extra aandacht: de voorwedstrijden voor Driebanden Klein 3e kl. zullen eind augustus starten en Libre 4e kl. begin september. Libre 5e klasse gaat op in de 4e kl.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdleiders PK West-Friesland
Ton, Yvon en Thea

Inschrijven ViKaBe voorrondes

Iedereen die lid is van BV Horna kan zich weer inschrijven voor een van de voorrondes van het ViKaBe toernooi.

Ieder jaar doen er weer vele mee aan dit grootste clubtoernooi van de Horna. Ook dit jaar hopen we weer op een enorme opkomst en doen er zelfs enkele oud leden mee. Veel oud leden zijn om de een of andere reden gestopt met biljarten bij de Horna, maar missen de Horna wel.
Mocht u iemand kennen, die lid is geweest van BV Horna, schroom dan niet om dit te melden. De wedstrijdleiding gaat dat dan, in samenspraak met het bestuur, kijken wie er uitgenodigd kan/mag worden voor dit grootse evenement van BV Horna. Altijd leuk om weer eens terug te kijken in de tijd onder het genot van een biljartje en een borreltje.

U schrijft zich in met het te maken aantal caramboles van uw clubavond/middag. Het hoogste aantal moet u opgeven als u op meerdere avonden/middagen speelt.
Voor de dinsdagavond geld dat u ook het aantal beurten moet opgeven, of u moet het zelf al hebben omgerekend naar 25 beurten.Tijdens de voorronde speelt u met het aantal caramboles dat u heeft opgegeven en dit geld ook voor de eindronde indien u door bent.

Als er over 2 voorrondes 64 deelnemers zijn, gaan de nummers 1 en 2 van de poule door.
Als er meer deelnemers zijn, en dat hopen we natuurlijk met een ledental van 230, dan gaan we kijken hoe we het dan oplossen. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers.

De 1e voorronde is op 20 januari en de 2e op 3 februari 2019.
De finale is op 17 februari 2019.

Voor alle dagen geldt:
AANWEZIG OM:    9.45 UUR
BEGINNEN OM :   10.00 UUR

Indien het noodzakelijk is om af