Een nieuwe groep bij de Horna op de maandagmiddag

Het bestuur wil graag alle mogelijkheden van speeldagen benutten. De maandagmiddag is nog helemaal vrij en we willen dan ook graag een nieuwe groep starten vanaf 1 november 2019.  Doel is naast een gezellige en sportieve middag daarmee ongeveer 20-25 nieuwe leden te werven.

De maandagmiddag kan ook ingevuld worden door leden. Indien door aanmeldingen van nieuwe leden ruimteproblemen op een dagdeel ontstaan, zoeken we daar een oplossing voor. Uitkomst moet dan in ieder geval zijn, dat een nieuw lid geplaatst kan worden.

We gaan ook werven in plaatselijke kranten, zoals de Zondagskrant en het Westfries Weekblad. Tevens zullen we ouderenverenigingen als KBO en ANBO benaderen om daar te kunnen adverteren.

Uiteraard hebben we voor de maandagmiddag ook een wedstrijdleider nodig. We hopen dat iemand die al langer lid is zich daarvoor beschikbaar wil stellen.

Henny heeft zich al bereid verklaard de koffie, drinken etc. te willen verzorgen.  

Namens het bestuur,

Jan Meere,

voorzitter

Klassen Nationaal ingaande seizoen 2019/2020

Spelers met een officieel gemiddelde in de extra klasse libre klein mogen tevens inschrijven voor de extra klasse kader 38/2.
Spelers met een officieel gemiddelde in de overgangsklasse 57/2 mogen tevens inschrijven voor de eerste klasse 47/2.

Vanaf een vastgesteld gemiddelde (zie tabel) mag een speler kiezen tussen inschrijven voor de eigen klasse of voor de naast-hogere klasse. Bij inschrijving voor de naast-hogere klasse vervalt het recht op inschrijven voor de eigen klasse.

Bekijk hier de tabel.

Nieuwe klassenindeling

In de nieuwsbrief van januari werd al genoemd, dat het onzeker is met welk wedstrijdprogramma we zullen gaan werken.
Er is nu nog geen nieuws daaromtrent te melden. De buitengewone A.L.V. voor de KNBB ver. Carambole (K.V.C.) op 16 maart a.s. zal duidelijkheid brengen.
 
Wel hebben we de nieuwe klassenindeling met de tabellen gekregen, zie hier
 
Een beetje toelichting zullen we melden:

Libre Hoofd kl. van 07.00 – 11.00 wordt semi imperatief. Dat betekent, voorwedstrijden gewestelijk niveau.

Hetzelfde geldt voor:
Bandstoten Hoofd kl. van 2.50 – 4.00
Driebanden Klein Hoofd kl. van 0.760 – 1.100
Driebanden Groot Hoofd kl.  van 0.440 – 0.640

Dat wil niet zeggen dat het zeker is dat u de voorwedstrijden buiten ons district gaat spelen. Wij hebben genoeg spelers in alle spelsoorten voor deze klasse om de voorwedstrijden te organiseren. Een enkele speler zal over de grens moeten. Maar er wordt gekeken hoe de postcode valt.

U leest hier de andere benamingen: voor alle spelsoorten wordt nu dezelfde benaming voor de klasse gehanteerd.
 
De nieuwe klassenindeling houdt ook in dat we 4 finales minder te organiseren krijgen. Een schema voor die finales, met de weekends waarin ze georganiseerd dienen te worden kan u ook in deze nieuwsbrief vinden. We vertrouwen er op, dat er van ‘bovenaf’ geen aanpassingen meer komen.

Roept u maar, welke finale u heb beste past J

We hopen natuurlijk dat de verenigingen staan te dringen om hun favoriete finale aan te vragen.

Extra aandacht: de voorwedstrijden voor Driebanden Klein 3e kl. zullen eind augustus starten en Libre 4e kl. begin september. Libre 5e klasse gaat op in de 4e kl.

Met vriendelijke groet,
Wedstrijdleiders PK West-Friesland
Ton, Yvon en Thea

Succes De Pelikaan bij 3e uitwisseling met BV Horna

Na een jaar van voorbereiding, met zware trainingen, trainingsstages en een trainingskamp, ging de selectie, van BV Horna, met het volste vertrouwen naar Zutphen.

Op 10 juni verzamelde men zich bij het Transferium in Hoorn, om met de spelersbus de reis te aanvaarden. De selectie was er heilig van overtuigd dat de wisselbeker deze keer, na 3 keer winst op een rij, te mogen behouden.
Helaas pakte dit geheel anders uit.

De selectie bestond uit:

Daan F., Jan B., Jan L. Eberhard S., Jasper N., Anjo N., Piet B., Gerard G., Martin A., Jaap B., Wouter H., Jos N., David B., en Arnold v. R.

Aangekomen bij De Pelikaan begon de tegenstander de spelers van BV Horna gelijk stroop om de mond te smeren met koffie en koek. Tot op heden is er nog steeds niet bekend wat er in de koffie heeft gezeten, maar dat waren zeker geen middelen die de prestaties van BV Horna zouden verbeteren.
Dit kwam duidelijk tot uiting na afloop van de 1e ronde, waarbij alle spelers van de Horna hun partij verloren.
De 2e ronde was voor BV Horna iets beter. De helft van de partijen werd gewonnen en de weg naar de overwinning was ingeslagen. Dat dachten de spelers van de Horna tenminste.
De 3e ronde was eigenlijk het zelfde laken een pak, Hier werd ook de helft gewonnen. Er werd wel gemerkt dat de spelers van De Pelikaan geen middel ongebruikt lieten. Zo werd er, tijdens een partij, diverse malen de bal verlegd, er zullen geen namen genoemd worden, maar het was een dame met een Christel ?., die zelfs flirten en zoenen met de tegenstander niet schuwde, en door sommige werd

Finalisten ViKaBe 2018 bekend

Na 2 voorrondes zijn de finalisten van het ViKaBe toernooi bekend.
Onderstaande 32 biljarters gaan strijden om het club kampioenschap 2018
Gerrie de Wijs, Peter Dudink, Adri Lips, Arie Rotteveel
Rob Nannings, Harry Willebrands, Henk Aafjes, Matthieu Rouwen
Con Meijer, Rick de Wit, Rob Reinderman, Jasper Nat
Jan Beers, Harry Tuin, Vince Koning, Bert Joris
Jan Houter, Co Morsink, Harry Neyman, Nick Hof
Ben Schneiders, Joep Neefjes, Eberhart Schindler, Arnold van Rongen
Herman Huffman, Leo Karels, Anjo Nat, Rob Boon
Michel Morsink, Eric de Wit, Ton Hoogland, Willem Ooteman

Als afbericht noodzakelijk is, dan gaarne afmelden voor zaterdagavond 17 februari 20.00 uur. Dan kunnen we een reserve speler oproepen.
Afmelden kan telefonisch naar Anjo Nat 06 53604558
Reservelijst:
1. Ruud Engel
2. Piet Bruin
3. Gerard Groot
4. Jaap Bos
5. Jan Wijnker Hrn
6. Harry Dol
7. Rens Hendrikse
8. Willem de Regt
9. Kevin de Decker
10. Martin v/d Hudding
11. Bertus Ensink

Aanwezig om : 9.45 uur
Aanvang om : 10.00 uur
In Horna tenue verplicht. Horna overhemd, zwarte broek en schoenen.
Heeft u nog geen Horna overhemd? Vraag er naar bij iemand van het bestuur of achter de bar. Zij kunnen u verder helpen

Rabobank Clubkas Campagne

Tot dit jaar was er de jaarlijkse fietstocht waardoor de Horna jaarlijks 250 euro kreeg, als er genoeg fietsers van ons meededen. Daarmee is de Rabobank gestopt. Ze willen hun leden meer invloed geven en ze hebben nu de Rabobank Clubkas Campagne in het leven geroepen.

Hoe werkt de Rabobank Clubkas Campagne?
Bij de Rabobank ClubKas zijn er twee partijen. Aan de ene kant de verenigingen en stichtingen die meedoen aan de campagne en aan de andere kant de ruim 26.000 leden van de Rabobank West-Friesland die mogen stemmen op verenigingen/stichtingen binnen hun werkgebied die zij een warm hart toedragen. Rabobank West-Friesland stelt in 2018 een bedrag van € 250.000,- beschikbaar die de leden van Rabobank West-Friesland mogen verdelen over de deelnemende clubs. Elk lid brengt vijf stemmen uit (max 2 per club). Dit stemmen doen zij online of op één van onze kantoren.

Doet u mee?
De Horna voldoet aan de voorwaarden en we hebben ons ingeschreven. Daarna volgt een stemperiode. Tijdens deze stemperiode van (8 mei 2018 tot en met 28 mei 2018) brengen leden van de bank hun stem uit op hun favoriete vereniging of stichting. Elk lid mag vijf keer stemmen, met een maximum van twee per vereniging of stichting. De leden ontvangen aan het begin van de stemperiode meer informatie. Dat gaat per post of per mail.
Wil je meedoen, moet je dus lid zijn van de Rabobank. Als je een rekening bij de Rabobank hebt, kun je kosteloos en zonder risico lid worden . Risicoloos omdat je niet aansprakelijk bent bij het eventueel omvallen van de bank. Je kunt je lidmaatschap aanvragen via persoonlijke instellingen.
Om mee te kunnen doen moet je voor 10 april

NIEUWE KAMPIOEN HORNA DRIEBANDENTOERNOOI 2017

Zondag, 12 november 2017, was het weer zover. Het jaarlijkse clubkampioenschap driebanden. Dit jaar met 26 deelnemers.
Om 10 uur werd de eerste trekstoot gemaakt in 7 poules. Er werd weer driftig gestreden om het aantal te maken caramboles te maken binnen 40 beurten. Niet alle deelnemers redde dat. Er waren er ook echter bij die boven verwachting goed presteerde en soms al bij 20 beurten uit waren. Voor de een is driebanden een eitje en voor de ander is het een hele opgave. Kijken, rekenen, krijten en gokken is toch wel de hoofdmoot van het geheel, waarbij het bij sommige lijkt of het zo moet en bij de ander de kraaien over tafel vliegen.
Met tussendoor een hapje en een drankje is het een gezellige bedoening. In sommige poules is de strijd al gestreden na de 3e partij, maar er zijn ook poules bij waar het van de laatste partij afhangt.
Bijvoorbeeld in poule 1, waar de koploper Anjo Nat ( stond na 2 partijen bovenaan ) het met Ben Geldermans moet gaan uitmaken wie er doorgaat naar de finale rondes. Zo redelijk al het bij zijn eerste 2 partijen ging, zo slecht was de laatste partij van Anjo. Daar in tegen ging Ben als een speer en prikte er zomaar 10 op binnen de 40 beurten. In de nabeurt zou Anjo er nog 5 moeten maken om door te gaan, maar zelfs de acquit stoot wilde al niet meer. De beste punten waren al in de eerste 2 partijen er uit gespeeld.
Ook andere hadden niet de beste dag. Zo kon Jeroen Smit geen vuist maken tegen Wouter Heida, Jos Noordeloos en David Bron, waarbij zijn kansen op een finale waren bekeken.
Jack Dudink was daar in tegen op dreef. Hij rekende genadeloos

Nieuwe kassa

Het bestuur heeft besloten een nieuwe kassa aan te schaffen. Deze is inmiddels geplaatst en functioneert. De reden is dat de oude kassa  niet meer onderhouden kon worden en dus bij een storing niet meer gerepareerd zou worden.

De kassa die aangeschaft is, is simpel en eigenlijk makkelijk te bedienen. Het is een kassa die ontworpen is voor sportverenigingen en is inmiddels bij 2000 sportverenigingen geplaatst is.
Ook is er een pinapparaat geplaatst. Om fooien niet in het gedrang te laten komen zal er een fooienpot neergezet worden waarin contant geld gegooid kan worden.

We hopen dat we er veel plezier van zullen hebben en dat de dames die ons drankje of kopje koffie of thee verzorgen dat ook zullen ervaren.

Jan Meere,
vicevoorzitter

Open Horna Jeugdtoernooi

Geachte dames en heren, jongens en meisjes

Biljartvereniging Horna organiseert een Open Jeugdtoernooi, om de biljartsport te promoten onder de jeugd.

Het plan is om jeugd zich te laten inschrijven vanaf 7 jaar tot 19 jaar.

Zowel leden van een vereniging en niet leden kunnen zich inschrijven.

Meisjes en Jongens

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal er gekeken worden of het toernooi over 1 of 2 dagen word verspeeld.

Er zal gespeeld worden in poules naar sterkte, waarbij de nieuwelingen worden ingedeeld naar inzicht.

We zouden de clubs willen oproepen om hier kenbaarheid aan te geven en eventuele deelnemers enkele keren onder hun hoede te nemen om ze een klein beetje voor te bereiden.
Voor de clubs zelf is het misschien ook leuk als er dan misschien nog enkele nieuwe leden uit voort komen.

Het toernooi zal worden gespeeld in het op 19 en 20 mei 2018, bij BV Horna in Hoorn

Graag zouden wij uw hulp willen bij het verspreiden van dit bericht onder familie, vrienden, kennissen, buren, enz., enz.

Mocht men geïnteresseerd zijn en meer informatie willen hebben, dan kan men een mail sturen naar onderstaand mail adres.

Maak kinderen enthousiast. Eigen kinderen, kleinkinderen, buurkinderen en alle andere kinderen.
Laat de biljartsport weer jong worden.

Graag zien we velen inschrijvingen te gemoed.

Download hier het formulier:

e-mail:

Horna en Rosa Energy service

Beste leden van de Horna
Bij de bar hebben jullie een brief mee kunnen nemen van Horna en Rosa Energy service www.rosa-energy.nl.
Deze brief is het uitvloeisel van een sponsorovereenkomst die we gesloten hebben met Rosa Energy Service. Dit bedrijf is eigenlijk een makelaar in energie en is heel goed bekend wat er te koop is op die markt. ( niet alleen gas en elektra, maar ook zonnepanelen)
Ze hebben voor de vereniging een deal afgesloten die ons 700 euro aan minder energiekosten oplevert.

Ze hebben echter ook een sponsorvoorstel voor ons ( leden, familie, kennissen, vrienden, dus iedereen kan meedoen). Als je je jaarafrekening opstuurt naar Rosa Energy service ( zie brief) dan scannen zij die jaarrekening en ze zoeken uit of ze een bedrijf kunnen vinden die veel goedkoper levert . Dat kan per woning al snel meer dan 100 euro per jaar schelen. Dat is allemaal gratis. Je machtigt eenmaal Rosa Energy service en verder zorgen zij voor alles.

Het leuke is dat de Horna per klant dan 50 euro ontvangt. Bij een behoorlijke deelname kan dat al snel een mooi bedrag opleveren. Geld dat we ook hard nodig hebben om de contributie en de kantineprijzen laag te houden en tegelijk te kunnen investeren in wat nodig is: nieuwe CV, zonnepanelen, nieuwe lakens, vloerbedekking, in orde houden van het buitenschilderwerk etc.
Dus meedoen brengt onze vereniging geld op. In feite een win-win situatie: zelf geef je minder aan energie uit, en de vereniging vaart er wel bij.
Om de brief te bekijken, klik  hier.

Jan Meere,
vicevoorzitter

Deze vrijdag demonstratie Billiards Systems van Tony Carlsen samen met wereldkampioen Frederic Caudron

Logo_cie
Morgen, vrijdag 25 augustus komt de Deen Tony Carlsen zijn Billiards System demonsteren.
De demonstratie zal rond 19:00 beginnen.
Voor wat dit inhoudt, kijk op de website van Tony Carlsen :

 http://tonnycarlsen.com/

 

Daarnaast komt ook Frederic Caudron (oud-wereldkampioen) op bezoek bij de Horna. Hij speelt mogelijk ook een korte demonstratiepartij.

Uitwisseling BV Horna – De Pelikaan 2017

zutphenhoorn_wapenZondag eerste Pinksterdag. Daar staan we dan! Op het station van Dieren, in afwachting van de trein uit Zutphen, gevuld met o.a. 9 topspelers van onze club. Ons doel: bv Horna. Via een omweggetje komen we uiteindelijk na 2 uur en 44 minuten reizen aan in het prachtige Hoorn. Bij binnenkomst in de localiteit viel direct iets op, geen bier voor 12 uur!!! Top, want dan zouden we de eerste partijen maar zo eens kunnen gaan winnen!
Klokslag 12 uur een luid gejuich vanuit de Pelikaanhoek! Zouden we de eerste partij gewonnen hebben? Nee……de tap ging los. Nou, dat hebben ze geweten daar. Gedurende de dag is er een groot aantal partijen gespeeld, waarbij wij in de einduitslag uiteindelijk aan het kortste eind trokken. Onze tegenstanders wonnen de dag met 56-38. Geen schande, want iedereen van ons was tenslotte ongetraind. Na een aantal keren flink te zijn verwend op culinair gebied, was daar ineens een blauw Ford, gevuld met Surinaams eten. Voor ons! Een topafsluiting van een geweldige dag in het clubhuis van Horna. Maar……eigenlijk moest onze dag nog beginnen: ons klaarmaken voor de terugreis. Gaan we om 19.50 uur terug of een uurtje later? Daar begon het mee. Omdat niemand de knoop doorhakte besloten we maar om onderweg een terrasje aan te doen. Na meerdere keren de pot te hebben gevuld en het toilet van dit RESTAURANT te hebben bezocht, werden we letterlijk en figuurlijk voor deze ballentent weggestuurd. Nou ja, zoveel gezelligheid en vocaal geweld was zelfs voor de Westerlingen waarschijnlijk te veel!! Op naar de trein dan maar. Tja……wat er toen allemaal gebeurde is met geen pen te beschrijven en dus doe ik dat hier ook

Goud voor Sam van Etten op het EK in Brandenburg

sam van etten2017De Nederlandse belofte Sam van Etten (20) was onbetwist de beste speler in het vrij spel onder 21. Twee van de drie partijen in de finaleronde speelde de Noord-Hollander, leerling van Patrick Niessen, uit in één beurt. Alleen in de finale tegen Stefan van Hees stond een eindstand van 300-17 op het scorebord.

In de halve finale won Van Etten van Simon Blondeel met 300-3 in 1 beurt. Stef van Hees en Anders Henriksen speelden gelijk (300-300 in 14), Henriksen won de shoot-outs.

Sam van Etten heeft op jeugdige leeftijd al een indrukwekkend palmares opgebouwd. Twee jaar geleden werd hij kampioen door winst in de finale tegen Ferry Jong. Verder werd hij Europees kampioen jeugd op klein biljart in 2013 en werd hij onder meer Nederlands kampioen allround bij de senioren. ,,Ik heb hier al moeten kiezen tussen 47/2 spelen bij de senioren of vrij spel bij de junioren. Het is mijn laatste jaar, deze titel is mooi meegenomen. En nu start ik een nieuwe carrière, ik heb er veel zin in”, zei Sam van Etten na de huldiging.

De eindstand (finale-moyennes):

1 Sam van Etten    180.00-300
2 Stef van Hees     26.82
3 Simon Blondeel    33.66
4 Andres Henriksen  28.57

Tekst: Frits BAKKER op 2 mei 2017