Bestuur en Vrijwilligers

club_lokaal_3

 

Bestuur

Sponsoring
Toernooicommissie
Jan Lankhorst
ln.an1540262345roh@n1540262345eioon1540262345reot1540262345
06 1600 9433
Jeugdzaken
Anjo Nat (06 53604558)
Erik de Wit (06 22185739)
ln.an1540262345roh@n1540262345ekazd1540262345guej1540262345
Websit/ICT
Jeroen Smit
06 14026872
email
PK’s en Teamwedstrijden
Thea de Weerd
ln.an1540262345roh@r1540262345ediel1540262345djirt1540262345sdew1540262345
0229 561650
Technische Commissie
Bertus Ensink
0228 512499
Redactie Clubblad
Paul Gijben
ln.an1540262345roh@d1540262345albbu1540262345lc1540262345
0229 230314

Gebouw- en Kantinebeheer

Voorwedstrijden

Bertus Ensink
0228 512499
Willem Prumper
0229 232960
Jos Noordeloos
0228 563650
Peter Dudink
0229 236845
Martin v.d. Hudding
0299 403057
Bert Joris
0229 210214
Leo Karels
0229 213998
Thea de Weerd
06 34047980

Toernooien en Finales

Germ Bot
06 24139959
Jan Pool
06 46170760
Jan Lankhorst
06 16009433
Bert Joris
0229 210214
Thea de Weerd
06 34047980
Irma Huisman

Ereleden

Jan Mulder
Sjaak Zweet

Clubavonden/middagen

Maandagavond
Voorzitter:
Jos Noordeloos
0228 563650

Wedstrijdleider:
Bertus Ensink
0228 512499
Dinsdagmiddag
Voorzitter:
Rob van Zelst
06 57029534

Wedstrijdleider:
Rob van Zelst (06 5702953)
Frans Ooteman (0229 230138)
Dinsdagavond
Voorzitter:

Wedstrijdleider:
Jan Pool (06 46170760)
Peter Bouwhuis (0229 213304)
Woensdagavond
Voorzitter:
Martin Appelman
0229 216518

Wedstrijdleider:
Rob Schram
Donderdag middag
Voorzitter:
Rob van Zelst
06 57029534

Wedstrijdleider:
Rob van Zelst (06 57029534)
Frans Ooteman (0229 230138)
Donderdagavond beneden
Voorzitter:
Theo Loos
06 33732575

Wedstrijdleider:
Laura van Rongen
0229 243041
Donderdagavond boven
Voorzitter:
Henk Aafjes
06 22402569

Wedstrijdleider:
Henk Aafjes
06 22402569
Vrijdagavond driebanden
Voorzitter / Wedstrijdleider:
J. Smit (06 14026872) / J. van Son
Vrijdagavond jeugd
Voorzitter / Wedstrijdleider:
A. Nat / E. de Wit