Huishoudelijk Reglement

Het bestuur zal de Statuten aanpassen. Het gevolg hiervan is, dat het HHR in overeenstemming met de nieuwe Statuten dient te worden gebracht. Op de komende jaarvergadering zullen deze stukken aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.