Nieuwe gebouw- en kantinebeheerders

horna_clubgebouw
Het gebouw- en kantinebeheer wordt met ingang van 8 september 2015 door de heren P. Bruin, R. Boering en R. Reinderman uitgevoerd en verzorgd.