Kleding reglement

Ieder lid dient het clubtenue aan te schaffen, ook al neemt hij niet deel aan officiële
wedstrijden.

Het reguliere tenue van de B.V. HORNA bestaat uit:

  • Zwarte pantalon, niet zijnde van (imitatie-) leer, spijkerstof of ribfluweel
  • Zwarte sokken
  • Zwarte schoenen, geen sportschoenen of sandalen
  • rode blouse, zonder strik, met clubembleem

Dit tenue dienen spelers te dragen tijdens het spelen van officiële wedstrijden,
teamwedstrijden, HORNA-toernooien en andere invitatietoernooien.

HORNA leden die tijdens voorwedstrijden bij de vereniging aangewezen worden als arbiter
of schrijver dienen ook het verenigingstenue te dragen.

Indien een of meer teams van een vereniging, met inachtneming van het K.N.B.B.
kledingreglement (zie wedstrijdreglement artikel 6009A), besluiten een ander sporttenue dan
het gebruikelijke verenigingstenue te dragen, dan is dit uitsluitend in competitiewedstrijden
toegestaan.

De spelers van het desbetreffende team dienen eenzelfde sporttenue te dragen met op linker
borsthoogte een embleem of aanduiding van hun vereniging.
Dit embleem mag niet groter zijn dan 100 cm2.
Op rechterborsthoogte en/of op één of beide mouwen mag reclame of een sponsorlogo
worden gedragen, welke niet groter mag zijn dan 75 cm2.

Een afwijkend tenue dient door het team of hun sponsor te worden bekostigd.

Een team dat een afwijkend tenue met sponsorreclame of sponsorlogo gaat dragen dient
jaarlijks € 75,- te betalen aan de B.V. HORNA, te voldoen op Postbankrekening nummer
2936131, onder vermelding van het team en de sponsor.
Als deze sponsor ook andere sponsoractiviteiten naar de vereniging heeft, kunnen deze
bedragen gedeeltelijk in mindering worden gebracht op deze € 75,-.

De teamleiders blijven verantwoordelijk voor het naleven van het kledingreglement.

Verenigingen die een sporttenue voor hun gehele vereniging en/of voor één of meer teams
wensen te wijzigen dienen tenminste veertien dagen tevoren het bestuur van het district
waaronder zij ressorteren schriftelijk in kennis te stellen, waarbij dient te worden aangegeven
waaruit het sporttenue van de gehele vereniging en/of van één of meer teams bestaat.

Hoorn, 19 April 2011