Peter Vlaar Nederlands kampioen driebanden groot 1e klasse

“Ik ben in mijn lange carrière ooit één keer eerder Nederlands kampioen geweest, maar dat was 28 jaar geleden, in de tweede klasse’”

23 april 2017

AALTEN – Peter Vlaar uit Hoorn stond zondag aan het eind van de dag in Aalten op het hoogste schavot na een boeiende finale op het Nederlands kampioenschap driebanden groot eerste klasse. De Noord-Hollander sloeg in de slotfase toe volgens de licht geïmproviseerde strategie hoor’n, zien en winnen. In de finale versloeg hij de Brabander Marcel Hopmans met 35-26 in 36 beurten. Die marge was net voldoende voor het kampioenschap.

De finalescore bracht Vlaar, een joviale en bekende verschijning in vele toernooien, bovenaan de ranglijst met dezelfde matchpunten als Marcel Hopmans, maar een iets beter moyenne: 0.903 tegen 0.885. John Schollink was in de laatste ronde nog een geduchte rivaal, maar kwam één matchpunt tekort door verlies in zijn laatste wedstijd tegen de Maastrichtenaar Wilco Meusen met 35-32 in 41 punten.

Peter Vlaar, een 54-jarige ambtenaar in het archief van de gemeente, kon na afloop zijn geluk niet op. ,,Ik ben in mijn lange carrière ooit één keer eerder Nederlands kampioen geweest, maar dat is 28 jaar geleden, in de tweede klasse’’, jubelde Vlaar na zijn onverwachte zege.

,,Het was helemaal onverwacht nadat ik van John Schollink had verloren. Ik stond achter in moyenne op Marcel Hopmans en moest met zes caramboles verschil winnen. Bovendien moest John Schollink verliezen van Wilco Meusen. Je gelooft het toch niet dat dat allemaal gaat gebeuren. Ik heb niet gekeken naar mijn voorsprong, maar toen ik uit had gespeeld, hoorde ik later, moest Hopmans er nog vijf maken in de nabeurt. Hij miste op twee. Zo dicht stonden we bij elkaar.”

,,Toen ook Schollink nog had verloren, was het helemaal feest”, vervolgde Vlaar zijn verhaal. ,,Wat een toernooi

Kandidaat bestuurslid

Jan Adriaan Pieter Meere heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie. Een afvaardiging van het bestuur heeft met hem een zeer positief gesprek gehad. Jan is directeur facilitair bedrijf van het Horizon College geweest. Daarnaast heeft Jan diverse bestuursfuncties bekleed. Kortom, een man met veel bestuurlijke ervaring. Een welkome en broodnodige versterking van het bestuur. Jan speelt in de dinsdag-donderdagmiddaggroep.

Het bestuur stelt Jan voor als kandidaat voor de functie van vice voorzitter.

Bestuur Horna Biljartvereniging

VG-Biljarten NK Individueel bij de Horna

Logo_cieZondag 11 juni 2017 organiseert de Commissie VG-Biljarten de 13e editie van het persoonlijk NK biljarten voor verstandelijk gehandicapten.
De toegang is vrij. Opening 10:15. Prijsuitreiking rond 19:15.

De speellocatie is voor de 4e keer B.V. Horna
Achterom 53
1621 KR Hoorn

Er wordt gespeeld in twee klassen. Er komen dus twee Nederlands Kampioenen.
Spelers met de hogere gemiddeldes worden ingedeeld in klasse A, de anderen in klasse B.

 

Kijk verder op www.vg-biljarten.nl

UITNODIGING JAARVERGADERING

voorzittershamerHoorn. 4 maart 2017

Aan de leden van Horna Biljartvereniging,

Het bestuur van Horna Biljartvereniging nodigt u uit voor het bijwonen van en deelnemen aan de jaarvergadering op woensdag 12 april 2017 om 19.30 uur. Wij verzoeken u op tijd aanwezig te zijn.

De agenda met een uitgebreide toelichting wordt per email naar u verzonden. Bij de bar bevindt zich ter lezing een ordner met daarin de belangrijkste (financiële) stukken. Deze uitnodiging zal zowel op de website als op het mededelingenbord worden geplaatst. Zoals u gewend bent, ontvangt u de vergaderinformatie eveneens via het Horna Nieuws.

Wij vertrouwen op een vruchtbare vergadering.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Horna Biljartvereniging

BESTUURSLEDEN GEZOCHT (M/V)

Mede vanwege het vertrek van Kevin de Decker zijn wij met ingang van 19 april 2017 of des te eerder op zoek naar versterking van het bestuur. Door de vacature ontstaat de volgende samenstelling: “voorzitter, secretaris, penningmeester (het dagelijks bestuur) en 2 bestuursleden (toernooicommissie en ict).”

Voor een betere en gespreide taakverdeling is het nodig het bestuur met 2 mannen/vrouwen uit te breiden naar een minimaal vereiste bezetting van 7 bestuursleden! Wij zoeken leden met een hart voor Horna, die bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Zo nodig kan er geopteerd worden om binnen de huidige functies te ruilen. Om welke bestuursleden gaat het?

Bestuurslid sponsoring

Vergroten aantal sponsors. Onderhouden sponsornetwerk. Organiseren sponsor gerelateerde activiteiten. Uitbouwen van/zoeken naar andere bronnen van (commerciële) opbrengsten.

Vice voorzitter

Sociale vaardigheden. Vervangen voorzitter en secretaris in voorkomende situaties. Onderhouden contacten gemeentes in West Friesland. Subsidie (mogelijkheden) onderzoeken en aanvragen.

MET LIEFDE VOOR HORNA REKENEN WIJ OP U!

Bestuur Horna Biljartvereniging

Uitslag ViKaBe toernooi

Er zijn drie zondagen strijd geweest bij BV Horna met een geweldige finale als slotakkoord.
Ook dit jaar was het ViKaBe weer een succes.
Onder het toeziend oog van mevrouw. Besseling, Helma Ambuul en Nel Karels, werd er gestreden om het kampioenschap.
Dat er een nieuwe kampioen zou komen was al bekend. De kampioen van vorig jaar, Rick de Wit, was helaas al uitgeschakeld in de voorronde.
Uiteindelijk waren er 8 over die gingen strijden om de prijzen.

De strijd om de 1e en 2e plaats beloofde een spannende te worden, want zowel Con Meijer als Leo Karels verslonden hun tegenstanders in de kwart en halve finale. Helaas kon Leo in de finale nog geen pepernoot raken en werd dan ook met ruime cijfers verslagen. Desondanks was het wel spannend.
Na lovende woorden van Helma werden de prijzen verdeeld en kregen de winnaars een beker, orchidee van mevrouw Besseling en een bos bloemen van de club, uitgereikt door Nel Karels.

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd toernooi, waar plezier en gezelligheid voor de prestatie gaan.
Volgend jaar doen we het weer, maar dan op 21 januari, 4 februari en 18 februari 2018.
Klinkt nog ver weg, maar is het zo!

UITSLAG:
1. Con Meijer
2. Leo Karels
3. Martin v/d Huidig
4. Sjaak Ooteman
5. Rob Reinderman
6. Harry Willebrands
7. Ben Geldermans
8. Peter Dudink

Alle deelnemers bedankt voor jullie deelname en graag tot volgend jaar.
Dan hopen we dat er nog meer leden zullen meedoen aan dit geweldige toernooi.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 MEI 2016

Tijdens deze jaarvergadering is verzocht om de notulen eerder te ontvangen. Aan dit verzoek zal worden voldaan door verzending naar uw email-adres.

Indien u geen email heeft, liggen er exemplaren ter inzage bij de bar. Wenst u een uitdraai, dan verzoeken wij u dit aan de secretaris, Irma Huisman, op te geven.

De volgende jaarvergadering is op woensdag 19 april 2017 om 19.30 uur.

 

Voornoemde notulen zullen eveneens met de uitnodiging voor deze vergadering in ons Club Magazine worden opgenomen.

Daan Fons en Jeroen Smit

Finalisten ViKaBe toernooi

De voorrondes voor het ViKaBe toernooi 2017 zijn gespeeld.
De deelnemers voor de finaledag zijn bekend.

Rene Scheinders
Sjaak v/d Sluis
Fabian Visser
Gerard Visser
Rob Boon
Rob Ooms
Willem de Regt
Sjaak Ooteman
Hans Kieft
Michel van Weely
Rens Hendrikse
John Baars
Bert Joris
Harry Willebrands
Matthieu Rouwen
Jos Noordeloos
Ed v/d Steen
Alex Schoutsen
Nick Dudink
Rob Reinderman
Jack Dudink
Ben Geldermans
Con Meier
Jacob Wijhenke
Matin v/d Hudding
Leo Karels
Jan Lankhorst
Ben Dudink
Jaap Bos
Peter Dudink
Eberhart Schindler
Rob Boering

reserve
Anjo Nat
Rob Nannings
Jurian Schilpzand
Piet Hollestelle
Herman Huffman

Indien afbericht noodzakelijk, graag even een mailtje naar:

of telefonisch bij Anjo Nat ( nummer verkrijgbaar via de Horna )

Afmelden graag voor zaterdagavond 20.00 uur, zodat we een reservespeler kunnen oproepen.
Mochten er afmeldingen zijn na 16 januari dan worden de reserve spelers opgeroepen.

ALLE DEELNEMERS VEEL SUCCES

Voorronde ViKaBe 8 en 15 januari 2017

8 januari is de 1e voorronde van het jaarlijkse ViKaBe toernooi, en een week later, 15 januari, de 2e.
Voor 8 januari kunnen er nog wel veel leden zich opgeven. Ruimte genoeg.
Graag zo snel mogelijk, want op 6 januari sluit de inschrijving voor 8 januari.
U/je kan zich inschrijven op het inschrijfformulier aan het prikbord bij de Horna, of via .

Voor 15 januari sluit de inschrijving op 13 januari. Voor deze dag kunnen we nog zeker 2 kader spelers gebruiken, maar meer mag ook, alleen dan nog minimaal 6. We hebben al 6 kaderspelers voor die dag.
Ook andere leden van de Horna kunnen zich nog opgeven. Ook de dames.

Graag zien we jullie bij een van deze dagen.

Allen een fijne jaarwisseling en veel goeds en gezondheid en biljartplezier voor 2017

Anjo Nat en Rob Reinderman.

Hart voor Horna 2016

Regelmatig word er aandacht besteed aan de vrijwilligers bij BV Horna en zo ook dit jaar weer.
Op de uitnodiging stond dat we vanaf ongeveer 13.30 uur welkom waren, maar toen ik binnenkwam bleek dat vele vrijwilligers en hun partner niet konden wachten. Er waren er al vele aanwezig en na mij kwamen er nog meer.
Met een gezelschap van ongeveer 60 personen, werd de middag geopend door de voorzitter Daan Fons.
Voor Daan was het ook nog, als OPPERVRIJWILLIGER, een speciale dag, want hij het was zijn trouwdag. Een lang zullen ze leven kon dan ook niet uitblijven.
Voorzien van een borrel, begon hij zich te wijden aan zijn speech. Hij had het over een A4tje, maar dan is het de vraag hoe vol dat A4tje staat. Hoe groot zijn de letters en is het beschreven aan 2 kanten?
Het viel allemaal mee, en in een mooie bewoording omschreef hij de vrijwilliger bij de Horna.
Het was dan ook niet meer dan terecht dat hij door Irma, de HULPOPPERVRIJWILLIGER, in het zonnetje gezet werd, maar de bloemen aan zijn vrouw Cobie gaf. Dit was een goedmaker voor de vele malen dat Irma haar echtgenoot had gepikt voor de vele vergaderingen die op meerdere plaatsen plaatsvinden. Dan wel bij de Horna of weer eens in het Schippershuis. Serieuze gesprekken onder het genot van een koud kopje thee!?!?!?!?!?!?!?
Daan is zo’n 4 jaar geleden bij de Horna gekomen, en ondanks zijn verbazing, voelde hij zich thuis.
Na eerst een poosje de kat uit de boom te hebben, is hij in het bestuur beland, om dit jaar de voorzittershamer over te nemen.
Tot op heden doet hij dit met verve en is hij met allerlei belangrijke zaken bezig. Omdat hij eigenlijk in een

Arbitrage en wedstrijdrooster niet meer actueel in het Bewaarexemplaar 2016/17

De gegevens in het Bewaarexemplaar 2016/2017 zijn allang niet meer actueel.
Voor de aangepaste info met betrekking tot arbitreren en het wedstrijdrooster ga naar:

Wedstrijdrooster

Arbitragerooster

Teamsamenstellingen en te maken caramboles staan in BiljartPoint www.biljartpoint.nl of ga naar de pagina West-Fries teams. Hierop kun je doorlinken naar de betreffende pagina van het team op BiljartPoint.

logo_biljartpoint