Nieuwe (interim) voorzitter Horna

Aan de leden van
Horna Biljartvereniging

Hoorn, 17 augustus 2016
Betreft: bestuur

Beste leden,
In vervolg op onze brief van 28 juli 2016 delen wij u mede, dat het bestuur in een extra bestuursvergadering gisteravond officieel afscheid heeft genomen van Nico Schipper in zijn functie als voorzitter. Nogmaals bevestigen wij hierbij onze dank voor zijn inzet voor onze vereniging en wij wensen Nico en zijn naasten heel veel gezonde en gelukkige jaren.

Ondergetekende is bereid om voor de tussentijd (laatste periode 2016 en 2017) voorzitter van Horna Biljartvereniging te zijn. Het bestuur is met deze benoeming unaniem akkoord gegaan. Tevens is Irma Huisman officieel als bestuurder toe getreden. De samenstelling van het bestuur is vanaf 16 augustus 2016 als volgt:

Voorzitter ad interim (a.i.): W.D. Fons; aandachtsgebied: Gebouwbeheer.

Vice voorzitter: K. de Dekker; aandachtsgebied: Ledenwerving en sponsoring.

Secretaris: Mevrouw I. Huisman; aandachtsgebied: Kantine.

Penningmeester: A. Rotteveel.

Bestuurder “Toernooicommissie”: J. Lankhorst.

Bestuurder “Informatie- en communicatie technologie” (Ict): J. Smit.

Het gewijzigde bestuur heeft voldoende positieve energie om de belangen van onze vereniging in de ruimste zin van het woord te behartigen. Nochtans kunnen wij dit niet zonder de aanwezige kennis in onze vereniging. Wij vertrouwen dan ook op uw medewerking, indien wij een beroep op u doen.

Eén van de genomen besluiten is om een beleidsplan te maken. Wij hopen dit in de eerste helft van 2017 aan u te presenteren. Tevens willen wij meer gebruik maken van de hulp/inbreng van de avond- en middag-voorzitters

Wij vertrouwen erop u hiermede naar voldoening te hebben geïnformeerd en verwachten, dat het ons gegeven is om goed te mogen besturen.

Met vriendelijke groet,
Horna Biljartvereniging,

Daan Fons
voorzitter a.i.

KEUKENVERBOUWING GEREED!

HornaFotoNieuweKeukenBar080820126 3Zaterdag jl. werd er nog hard gewerkt om de nieuwe keuken- en barruimte in te richten. Vanaf maandag 8 augustus 2016 kan er weer volop worden gebiljart. Het werk is binnen de bouwtijd en het bouwbudget gebleven.

Voor de kantinedames is een fijne en werkbare ruimte gemaakt. De lelijke achterwand is weggewerkt met ervoor een werkblad met soft close ladekasten. Er is door gebroken naar achter voor een aparte keuken, welke ruimte door een kozijn met deur wordt afgesloten. Geen irritante baklucht meer door de motorloze afzuigkap. De bar is (schuin) vergroot, er ligt pvc-vloerbedekking, er is gelakt, gesausd en geverfd en er hangen nieuwe “whiteboards”.

KORTOM: HORNA REPRESENTATIEF EN WAARDIG!

 

De voorzitter van de Horna stopt

file_extension_pdfAan de leden van
Horna Biljartvereniging

Hoorn, 28 juli 2016
Betreft: voorzitter

Beste leden,

Onze voorzitter, Nico Schipper, heeft vorig jaar medegedeeld, dat hij zijn functie als voorzitter bij onze vereniging per 1 januari 2016 zou neerleggen. Daar er geen kandidaten waren om hem te vervangen, was Nico bereid een jaar door te gaan.

Om gezondheidsredenen heeft Nico ons bericht, dat hij per 25 juli jl als voorzitter moet stoppen. Ook zal hij geen wedstrijdleider en avondvoorzitter van de vrijdagavond meer zijn.

Als bestuur betreuren wij zijn vertrek. Nico is ruim 3 jaar voorzitter van de Horna Biljartvereniging geweest. Wij bedanken Nico oprecht voor zijn belangeloze inzet in genoemde functies.

Vanwege de vakanties kan het voltallig bestuur pas op 16 augustus vergaderen. Nadien zullen wij u verder informeren over de verdere ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben bericht.

Met vriendelijke groet,

Horna Biljartvereniging,

Namens het bestuur

 

Daan Fons

Hart voor Horna

Hoorn, 9 juli 2016

Als erkenning en dankbaarheid voor hun inzet wordt er door het bestuur met regelmaat een feestelijke middag/avond georganiseerd voor de leden, die zich belangeloos voor de Horna Biljartvereniging inzetten. Er is gepland om dit in het najaar van 2016 te laten plaats vinden. Een vereniging kan slechts functioneren met voldoende hulp van vrijwilligers.

Aangezien een vereniging ook niet zonder de financiële steun van sponsors kan, zullen deze geldschieters eveneens bij deze happening worden betrokken. Kortom, gezamenlijk met elkaar praten, lachen en genieten met een groot Horna-hart.

Vanwege de keukenaanpassing zullen wij om budgettaire redenen dit evenement uitstellen tot begin volgend jaar. De betrokkenen zullen over de voortgang tijdig worden geïnformeerd.

Namens het bestuur,
Daan Fons

Keukenaanpassing

Aan de leden van Horna Biljartvereniging

Hoorn, juli 2016
Betreft: Keukenaanpassing

Beste leden,
In vervolg op de eerdere berichtgeving blijkt, dat er desondanks onder sommigen van u enige onduidelijkheid over de keukenaanpassing te zijn. Bij deze verstrekken wij u de volgende aanvullende informatie:

• Op de ALV van 12 mei 2016 hebben de leden voor dit werk toestemming verleend.
• De keukenaanpassing is al jarenlang een onderwerp van discussie; een besluit hierover is nooit genomen.
• De aanpassing heeft ten doel de praktische werkomstandigheden van de kantinedames te verbeteren.
• Tevens is de baklucht voor menig lid en bezoeker zeer irritant. Vandaar verplaatsing van de keuken naar rechtsachter met een afzuiging naar buiten.
• Er hangt een schetsontwerp in de biljartruimte op de begane grond. Voor alle duidelijkheid: dit ontwerp is niet definitief, maar wordt geregeld bijgestuurd door betrokkenen. Bij terechte kritiek stellen wij allereerst uw visie op prijs.

U verwacht zonder meer, dat u tijdens het bestellen van een kopje koffie of een pilsje plezierig wordt bediend. Wij gunnen de dames dan ook een plezierige en betere werkplek.
Wij vertrouwen erop u hiermede afdoende te hebben bericht.

Horna Biljartvereniging

Daan Fons
bestuurder

Club van honderd

front

Aan de leden van
Horna Biljartvereniging

Hoorn, 7 juli 2016
Betreft: Club van honderd

Beste leden,
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 mei 2016 is een voorstel aanvaard om een “Club van honderd” op te richten. Het bestuur is bijzonder dankbaar met dit initiatief. Het heeft geleid tot de intekenlijst, die naast het mededelingenbord nabij de in-/uitgang hangt.

De bedoeling is om 100 man/vrouw bij elkaar te krijgen, die met elkaar een bedrag van Euro 10.000,00 aan onze vereniging doneren. Dit bedrag wenden wij in eerste instantie aan voor de keukenaanpassing. Tevens zal een deel worden gereserveerd.

Het blijkt, dat enkelen dit tijdens genoemde vergadering niet hebben meegekregen. Voorts zijn de leden die de vergadering niet hebben bijgewoond, hiervan niet op de hoogte. Wij hadden dit graag op de website willen plaatsen, maar er is geen ondersteuning. Een mailing naar alle leden was ook onze wens, maar wij dienen de kosten goed te bewaken. Het spijt ons, dat wij er niet in zijn geslaagd u tijdig te informeren.

Uiteraard stellen wij elke vorm van financiële ondersteuning op prijs. Nota bene. U bent nergens toe verplicht. Het lidmaatschap alleen al wordt door ons in hoge mate gewaardeerd.
Gaarne vertrouwen wij erop u hiermede van voldoende informatie te hebben voorzien.

Met vriendelijke groet,
Horna Biljartvereniging

Daan Fons
bestuurder

Rob Boering wint Horna bandstoottoernooi!

Bndst Horna 2016Rob Boering heeft de eerste plaats geclaimd in ons Horna bandstoottoernooi! Een sportieve dag met gezelligheid voorop, daar kunt u als (aankomend?) Horna lid bij zijn! Nog een jaar de tijd om te oefenen, en wie weet staat u/jij wel in de finale van 2017!

 

Volgnr.: Dick van Gendt, Nick Dudink, Rob Boering en Jan Lankhorst

Bas Bouwhuis Nederlands Kampioen 38/2 !!

Bas podium 38.2Met groots machtsvertoon is Horna’s Bas Bouwhuis Nederlands Kader Kampioen geworden 38/2 3e klasse!!
De hoogste serie van 110 en hoogste moyenne van alle deelnemers van maar liefst 13.63. Hiermee benadrukte Bas nog eens zijn promotie naar de tweede klasse tijdens de voorronden, met nog een ‘schepje’ erbij!

Onder veel belangstelling vanuit zijn thuisclub wist de jarige Bas (op zondag 29 geworden) goed aangemoedigd al zijn partijen met winst af te sluiten.
Bas eindstand 38.2

 

Met 4 matchpunten minder op de teller ging het zilver naar Philip Dyrick van BC Tegelen. De laatste podiumplaats, goed voor het brons, was voor Bernard Gorter van DOS Hattem.

Het strijdtoneel in Almere kende een uitstekend gastclub in B.V. Phoenix, en deze wist de wedstrijdsfeer optimaal neer te zetten!
En…
Een finale op 4 tafels is aan te raden voor iedere eindstrijd!

Bas Spelen 38.2 AlmereBV Horna is trots, en wenst Bas veel succes en uiteraard biljartplezier in de tweede klasse kader!

Dubbel NK in Winschoten – Veel Horna-rood!

Komend weekend dubbel spektakel, 2 Nederlandse Kampioenschappen, in Winschoten met maar liefst 3 Horna leden en 1 Horna gastlid!

In Sociëteit de Harmonie zal van 12 tot 14 februari het NK Bandstoten Ereklasse gespeeld worden met ons eigen Sam van Etten, en ‘deels eigen’ Leo Koomen! Leo zal uitkomen onder de vlag van zijn eigen BV Entree.
Winnen zal niet eenvoudig zijn met topspelers als Jean Paul de Bruijn en Raymund Swertz, maar het zal de mannen dan ook meer te doen zijn om boven de Ereklasse promotiegrens van 7.00 gemiddeld te eindigen.

Uitnodiging

Tegelijk met het bandstoten wordt op dezelfde locatie het NK Topklasse libre gespeeld!
Hierin vinden wij tweemaal Horna terug met Kees Jong en George Kenter! Zij wisten zich middels de voorrondes te plaatsen met respectievelijk 42,42 en 47,56 gemiddelde. Met twee stevige ijzers in het vuur zou het Horna-rood zomaar op de bovenste trede van het podium kunnen staan op zondag!

Uitnodiging

Gaat u de NK’s vooral bezoeken.. Publiek is nodig als we onze mooie sport willen behouden in de toekomst!
Voor de thuisblijvers (als het echt niet anders kan..??!) is het bandstoten te volgen vanachter uw computer op www.biljart.tv

ViKa na 50 jaar verder als ViKaBe – Rick de Wit wint jubileum editie

ViKa toernooi 2016 – Door Anjo Nat

10 Januari
Na een spannende maand van voorbereiding is het op 10 januari dan eindelijk zover.
De eerste voorronde van het jubileum ViKa toernooi.
Dit jaar bestaat het toernooi 50 jaar en dat is wel reden voor een klein feestje. Het echte feest zal echter plaats vinden op 31 januari als de deelnemers, aan de finale dag, de keuen met elkaar kruisen.
Toch gaan we er vandaag ook een mooie dag van maken met 30 deelnemers die allen gaan proberen een plaats te bemachtigen in de finale.
Om 10 uur opende ik (Anjo) het toernooi met de mededelingen en ook dat er een loterij is, waarbij er vandaag alvast een kleine loterij is, en de loten ook geldig zijn op de finale dag bij de grote verloting.
Alle prijzen zijn gesponsord en de opbrengst gaat gebruikt worden om sets ‘5 Ball’ aan te schaffen.

Jan BeersJan Beers heeft een prachtige Power Point gemaakt van de sponsors, en die is te zien op de tv in de kantine.
Aan het einde van dit verslag staan alle sponsors op een rij. Neem eens de tijd om een boodschap bij een van hen te doen of een bestelling te plaatsen!

Er wordt enthousiast gereageerd op de loterij en de loten vliegen de deur uit, zoals men dan zegt. Even over tienen gaan de poules van start en hoort men her en der in de zaal de oehs en aahs.
Sommige poules gaan heel snel en andere hebben wat langer werk.
De eersten zijn rond de klok van 14.30 uur klaar en de laatsten doen het licht uit om 16.30 uur.