Horna weer open!

Na lang wachten kunnen we eindelijk weer biljarten! Uiteraard nog met een aantal regels, maar we mogen weer!

Herstart
Op 11 mei jl. heeft de regering bekend gemaakt dat binnensporten vanaf 19 mei weer kunnen. Het bestuur van Horna heeft besloten op 31 mei a.s. weer te starten, omdat we ook wat tijd nodig hebben om de zaken voor te bereiden.

De opzet is gelijk aan die van verleden jaar:

Ieder lid kan eenmaal per week biljarten De regels die verleden jaar golden zoals handen wassen, tafelranden schoonmaken gelden ook nu. Gezien het aantal mensen per dagdeel kunnen we met 6 tafels volstaan. Dat zijn de tafels 1, 3, 4,6, 7 en 8. Per tafel 3 spelers die afwisselend tegen elkaar spelen Er is nog geen onderlinge competitie De kantine is nog gesloten. Zelf drinken meenemen is niet toegestaan behalve een flesje water Gebruik geen glazen van de vereniging . Er zijn geen aparte regels voor toegang, maar het bestuur gaat er wel van uit , dat leden die verkouden zijn, keelpijn hebben, hoesten, etc. of positief getest zijn niet komen en thuisblijven.\

Openen en sluiten:

Maandagmiddag: Hans van der Ploeg Maandagavond: Jos Noordeloos Dinsdagmiddag: Frans Ooteman, Hans van der Ploeg Dinsdagavond: Jan Pool Donderdagmiddag: Frans Ooteman, Hans van der Ploeg Donderdagavond: Anjo Nat Vrijdagavond: Jeroen Smit

Boven is gesloten tot na de zomervakantie . Dat geldt ook voor de vrijdagmiddag.

Zondag vrij biljarten

Op zondag 20 september a.s. gaat het vrij biljarten weer beginnen. Meld
je bij de kantinedame. Die noteert de mensen die aanwezig zijn.

Dit seizoen zijn er veel zondagen dat er gebiljart kan worden.
Onder voorbehoud van wijzigingen zijn het de volgende zondagen:

20 en 27 september
4, 11, 18 en 25 oktober
1, 15, 22 en 29 november
6 en 27 december
3 ,10 en 24 januari 2021
14 en 28 februari
7, 14, 21 en 28 maart
11 en 18 april

Vacature secretaris

Beste Hornaleden,

Kort na  de jaarvergadering van 2019 ben ik, Mirjam Bogerd, secretaris ad interim geworden in het bestuur. Ik kom van buiten de vereniging en ik vind dat eigenlijk niet de situatie die je zou moeten willen.

De voorkeur is natuurlijk dat de secretarisfunctie in het bestuur wordt ingevuld door een lid van de Horna. Ik sta dan ook graag mijn functie af aan een lid van de Horna.

Wie, 0 wie wil de functie met ingang van de jaarvergadering op 7 mei 2020 van mij overnemen?

De taken zijn:

Het maken van de agenda en de notulen/ actiepuntenlijst van bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering Het zorgen voor uitnodigingen Het bewaken van de voortgang van actiepunten Het verzorgen van correspondentie Het meehelpen ontwikkelen van beleid Het waar nodig helpen bij activiteiten Het laten tekenen van de presentielijst bij de jaarvergadering Deelnemer aan het overleg van het dagelijks bestuur, en dat ook notuleren

Mocht je interesse hebben, meld je dan aan bij Jan Meere, voorzitter . Overigens zal ik me verkiesbaar stellen, als niemand zich aanmeld voor deze functie.

DEELNEMERS FINALE DAG VIKABE 16 FEBRUARI 2020

Finalisten

Henk Aafjes, Jan Butter, Eric de Wit, Ad Koomans, Germ Bot, Rob Schram, Herman Huffman
Martin van den Hudding, Daan den Hollander, Jan Meere, Kees Jong of Loe Entius, Ed van der Steen, Hans Kieft, Jos Noordeloos, Peter Dudink, Nick Dudink, Bas Bouwhuis, Michel Morsink, Rob Nannings, Leon Dudink, Wouter Heida, Jan Wijnker, Hidde Schilpzand, Jack Dudink, Nick Hof, Rick de Wit, Jan Houter, Rob Reinderman, Gerrie de Wijs, Joep Neefjes, Paul den Hollander, Con Meijer

Reserve

Jasper Nat, Loe Entius/Bert Joris, Henk Brekelmans, Arie Rotteveel, Anjo Nat, Ben Geldermans Andre Dering, Bertus Ensink

AANWEZIG : 9.45 UUR HORNA TENEU VERPLICHT.
AANVANG : 10.00 UUR

Als men te laat is zal de 1e reservespeler worden ingedeeld enz. enz.

Afmelden uiterlijk vrijdagavond voor 20.00 uur bij Anjo of via

Onder voorbehoud wijzigingen.

Voorrondes VIKABE toernooi 2019

12 januari en 26 januari

Inschrijven kan tot 10 en 24 januari 2019 uiterlijk 20.00 uur

Finale dag 16 februari

Voor alle dagen:

Aanvang : 10.00 uur                                 

Aanwezig uiterlijk:  9.45 uur                                   

Inschrijfformulier hangt aan het prikbord in de kantine.
Inschrijven kan ook via:

 

Komend weekend Juwelier de Vries Kadertoernooi

Aanstaande vrijdag, 13 december, gaat het jaarlijkse Horna Juwelier de Vries Kadertoernooi van start. Aanvangstijd is 19:00.

Het toernooi gaat doot tot en met zondag 15 december.

Zaterdag gaat het toernooi verder van 10:00 tot 17:00 en zondag ook vanaf 10:00.
De prijsuitreiking zal zondag rond 17:00 zijn.

Horna privacyverklaring

Biljart Vereniging Horna (B.V. Horna) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.
Dat is vastgelegd per 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en
andere wetgevingen, zoals: Archiefwet, de Wet Basisregistratie Persoonsgegevens (WBP) en de
Telecommunicatiewet.

Bekijk hier de volledige privacyverklaring van B.V. Horna