Onze AED-ers!

Maandagavond 25 september was het dan zo ver, de aangekondigde AED-training; oftewel een reanimatiecursus. Het is uiteraard heel belangrijk dat mensen zich hiervoor in willen zetten omdat je hierdoor leert om levensreddende handelingen uit te voeren. 14 stoere- en enthousiaste Horna-leden hadden zich hiervoor aangemeld:

Truus, Gerie, Hennie, Corrie, Thea, Henk Lasschuit, Frans Reus, Anjo Nat, Martin Appelman, Ruud Engel, Bertus Ensink, Rolf Overdijk, Jack Tensen en Henk Sijm.

Deze personen kunnen opgeroepen worden als er zich een calamiteit voordoet.

Niet onvermeld mag blijven dat Irma, Jan Lankhorst, Rob Schram en Paul Gijben al in het bezit waren van dit certificaat.

(De cursus werd gegeven door Marcel Noordeloos en zijn dochter)

Binnenkort wordt het AED-toestel in ons gebouw geplaatst en hierdoor mogen we rustig zeggen dat onze leden en bezoekers een stukje veiliger zijn.

 


Hierboven onze stoere en trotse bezitters van het certificaat. Proficiat!

Onderscheiding voor Peter Vlaar

Zoals bekend heeft Peter Vlaar op 22 april 2023 in het biljartcentrum in Sittard de extra klasse driebanden groot gewonnen en hij werd daarmee Nederlands kampioen, de beste amateur driebander van Nederland. Hij herhaalde daarmee zijn prestatie van 6 jaar eerder.

De gemeente Hoorn in de persoon van Dick Bennis, wethouder van sportzaken, heeft op 8 september  daaraan aandacht besteed. Peter ontvang de zilveren sportpenning van de gemeente Hoorn, een onderscheiding om trots op te zijn en Peter was dat ook. Hij vond het heel leuk de onderscheiding te krijgen en daarmee in het zonnetje gezet te worden. Peters medespelers op de vrijdagavond hadden allemaal een mailtje gehad om erbij te zijn en een flink aantal hadden daar gehoor aan gegeven. Zo werd het een mooie bijeenkomst voor een van de coryfeeën van onze vereniging. Nu op Peter naar een volgend kampioenschap . Peter, veel succes en nogmaals gefeliciteerd!

 


kampioen Peter Vlaar en weth. Dick Bennis

Steun de Horna

Koop een lot bij de VriendenLoterij (€ 15,= per lot, 15 trekkingen per jaar) via deze link:

https://mee-spelen.vriendenloterij.nl/landing?beni=20980 

of koppel je lot, als je dat al hebt, door te bellen met 088-0201020, keuze 5, koppelcode is 20980 . Dan wordt je lot gekoppeld aan de Horna. Minstens 40% van uw inleg gaat naar onze biljartvereniging. Heel veel geluk én hartelijk dank! (kortom, met uw steun levert dit per lot Horna € 84,= op jaarbasis)

Voor meer nieuws en actievoorwaarden: VriendenLoterij | VriendenLoterij 

Belactie VriendenLoterij succes!

Woensdagavond 6 sept. jl. om 19.00 uur was het dan zover. Het Horna-bel team zit klaar om leden, familie, vrienden en kennissen te bellen om te vragen lid te worden van de VriendenLoterij.

Om 21.00 uur zijn we gestopt. Resultaat: 11 nieuwe aanmeldingen en 29 al bestaande lothouders die hun lot willen koppelen met Horna. Dit laatste kost een lid niks extra’s, maar levert net als een nieuw lid Horna € 84,= per jaar op. Kortom, de Vriendenloterij keert met dit aantal Horna totaal zo’n € 3000,= per jaar uit. Dat is toch een prachtig resultaat!

Uiteraard moeten dan alle telefonische toezeggingen hun lot daadwerkelijk gekoppeld hebben met Horna.

Hoe gaat die koppeling van een al bestaand lot aan Horna alweer in z’n werk:

degene die al lid is van de VriendenLoterij moet hiervoor bellen met 088 0201020 en daarna keuze 5. De clubcode van Horna is 20980. Dit kan ook nu nog en wel tot ‘s avonds 21.00 uur. Ook voor leden die we telefonisch niet hebben benaderd is dit nog mogelijk.

Kortom, de belavond was een succes dus! Hartelijk dank voor jullie deelname,

namens het belteam,

Thea, Bap, Henk, Jan, Martin, Ton, Henk en Dick

Martin Pereboom ontbreekt op de foto

Uitnodiging bijzondere ledenvergadering

Beste Horna-leden,

Het bestuur van Horna nodigt jullie uit voor een vergadering over de renovatie cq. groot onderhoud van onze biljarts.
Omdat ons materiaal belangrijk is en omdat het gaat om een beslissing met financiële gevolgen voor de vereniging legt het bestuur aan de leden twee mogelijkheden voor.  

We hopen jullie te verwelkomen op 19 september om 19.30.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur   klik hier voor de uitnodiging

Samenwerking met de Vriendenloterij

U heeft misschien wel de reclame op de TV gezien waarin de Vriendenloterij laat zien hoe ze verenigingen helpt. Wij zijn ook zo’n samenwerkingsverband aangegaan en dat moet voor ons veel geld opleveren. We starten met een belavond op 6 september as. en we worden daarin bijgestaan door iemand van de Vriendenloterij. (Dit gebeurt allemaal in het Horna-gebouw). Het gaat er dan om loten te verkopen, maar ook aan mensen die al een lot hebben te vragen of ze dat lot willen koppelen aan Horna Biljartvereniging. Het gebruik van het lot blijft precies hetzelfde ( dus u merkt er niets van) maar per lot betaalt de Vriendenloterij € 84,- per jaar aan de vereniging, Horna in dit geval. We beginnen met een belploeg van in ieder geval 7 mensen, waarbij de Vriendenloterij voor de telefoons etc. zorgt. Die actie alleen al levert 500 euro op. En we zoeken nog een paar mensen die op 6 september willen helpen.

En als u Horna wilt steunen, laat het dan weten, dan bellen we u woensdagavond 6 september.

Alvast hartelijk dank.

Webmaster Bas Bouwhuis krijgt assistentie

Een website up-to-date- houden is behoorlijk veel werk. Zeker als je daarnaast zelf stukjes wilt schrijven en Facebook onderhoudt. Daarom krijgt Bas assistentie van Dick Lukasse. We gaan binnenkort ook van start om de site te actualiseren. Dit betekent dat we per pagina bekijken of de bestaande informatie nog relevant is. Dit betreft ook de gegeven info vanuit de diverse clubdagdelen. U kunt dus misschien binnenkort een berichtje van ons verwachten met de vraag of u e.e.a. bij wilt werken. En heeft u daarnaast mooie berichten voor onze site, stuur deze vooral naar ons op. 

Met vriendelijke groet, 

Bas en Dick

VG Toernooi wederom groot succes

Zondag 4 juni waren er dan eindelijk de PNK’s bij het 90 jarig jubileumvierende Horna in Hoorn.
Al lang hadden de VG biljarters er naar uit gekeken. Na het NK teams biljarten in hotel Zuiderduin in Egmond, ziet men al uit naar de PNK om elkaar weer te ontmoeten. De vreugde is altijd groot als men elkaar weer ziet. Maar de strijd is er niet minder om. ‘s Morgens 9.00 uur staat men al te trappelen. Eerst is daar de ontmoeting tussen alle spelers. “Hoi, wat leuk je weer te zien, hoe gaat het nou met je?, heb je er weer zin in?” Ja natuurlijk, anders was ik hier toch niet”, hoor ik een van de spelers zeggen. Een ander zegt weer: “ja hoor, hier moet je bij zijn, zo gezellig!”

Ook de arbiters zijn met veel aanwezig. Wat fijn om ook weer een aantal nieuwe gezichten te zien naast alle bekenden . Per tafel zijn er 3 arbiters zodat men elkaar kan afwisselen. Het is namelijk altijd mooi weer als wij hier biljarten en dan kan het wel eens heel warm worden. Even een luchtje scheppen is dan heel fijn!

En dan is eindelijk het 10.15 uur. Petra start met haar openingswoord. Ze is blij dat wij er allemaal weer zijn! En dat is natuurlijk wederzijds. Petra stelt Anja, als nieuwe voorzitter van de VG commissie,  aan ons voor.  Anja vertelt dat ze altijd enorm geniet van de groep vrijwilligers die bij het VG biljarten betrokken is. Hier wilde zij ook wel iets in betekenen en dan met name in de opbouw  groep. Samen een zaal in gereedheid brengen voor het spelen van zo’n prachtig toernooi , het  NK voor teams in Zuiderduin.  Daar wilde ze wel bijhoren. De VG commissie had echter een andere rol bedacht

Algemene ledenvergadering 8 mei 2023

Uiteraard volgen later de notulen, maar hier een beeld van een aantal besproken items.

Voorzitter Jan Meere begon de vergadering met het herdenken van de leden die afgelopen jaar en onlangs zijn overleden: Wil Loos en Jan Butter. Ook benoemde hij het overlijden van de oud-leden Ed Kager, Renze van de Berg, Gerrit Dudink en Dick van Gendt.

Ledenbestand: Inmiddels zitten we weer op 192 leden.

Sponsoren: Blij met de sponsorcommissie wat geresulteerd heeft tot meer sponsoren, dus meer inkomsten.

Biljarts: Door Carel ter Beek en Germ Bot wordt onderzocht hoe de staat van onze biljarttafels is. Overleg met diverse partijen etc. is gaande.

Financiën: een redelijk goed jaar achter de rug. Een groot aandachtspunt blijft de onzekerheid op de energiemarkt. De vergadering verleent de penningmeester en het bestuur décharge op voorstel van de kascommissie. Het bestuur kreeg een mandaat om de contributie voor het jaar 2024 indien nodig met 15 euro te verhogen.

Voorstel week 30, 31 en 32 dicht: Dit i.v.m. kantinebezetting. Horna is eventueel beschikbaar zonder dat de kantine bemenst is.

VIKABE-toernooi: Ook al was deze lustrumeditie een mooie opzet, stelt de vergadering dat het VIKABE om de Horna-kampioen gaat.
Dus vooralsnog de bestaande opzet aanhouden.

In de rondvraag werd aandacht gevraagd voor de schoonmaak van de biljarts én de biljartballen. Na het biljarten schoonmaken. Meer discipline en elkaar erop wijzen.
Ook de slechte opkomst van de donderdagavondclub werd benoemd. Een oproep dus voor meer leden.
Uiteraard was er ook aandacht voor diverse huldigingen. Om te beginnen met Peter Vlaar, dé Nationaal kampioen 3-banden groot, extra

Afsluiting Lustrum: 10 over rood toernooi

Op zaterdag 22 april werd het Open Horna Tien-over-rood toernooi gespeeld. Het sluitstuk van ons lustrumjaar, waarin we vele evenementen hebben geörganiseerd. De spelersgroep was een aardige mix van Horna-leden en spelers van buiten de vereniging. Het spel was voor velen was het even wennen want het wordt wat minder vaak gespeeld: in de voorronden partijen met 4 of 5 spelers tegelijkertijd die ook nog met dezelfde bal spelen….. Na een paar beurten kregen de spelers er echt plezier in. Vanaf de kwartfinales werden de partijen een tegen een. Na een dag biljarten was Eric Keijsper (biljartcentrum de Viaanse molen uit Alkmaar) de winnaar. De andere 7 finalisten: 2. Jack Dudink, 3. Lucien Vossems, 4.Piet Bruin, 5. Henk de Jong, 6. Aad van Berkel, 7. Rolf Overdijk, 8. Arie Rotteveel.

Arie Rotteveel net naast podium

Tijdens de gewestelijke finale bandstoten 2e klasse is Arie als 4e geëindigd. Hij ging bij de organiserende vereniging O.B.I.S. in Heemskerk als 3e geplaatst van start. Ter voorbereiding wilde Arie tijdens zijn clubavond op dinsdag 28 maart jl. 3 potjes bandstoten, mits wedstrijdleider Peter Bouwhuis dat goed vond natuurlijk.

Vol goede moed vertrok Arie zaterdag 1 april naar Heemskerk. Met een beetje aarzelende start sloot hij de dag af met een 5e plaats. Vier matchpunten, twee gewonnen, twee verloren.

De 1e partij op zondag won hij van de koploper en steeg hierdoor naar plek vier. Ook ronde 6 werd gewonnen en zo steeg hij naar de derde plaats. Bovenaan drie deelnemers met acht punten! Met de laatste partij tegen Gerrit Schrijver – met ook acht punten – was alles nog mogelijk. Deze wist Arie echter niet winnend af te sluiten en eindigde dus met 8 punten op de 4 e plaats. Een mooie ervaring rijker ging Arie huiswaarts.

Lustrum-editie ViKaBe prooi voor John Erkemij

Zaterdag begonnen we met 48 deelnemers, waarbij er van meet af aan op het scherpst van de snede werd gestreden om 1 van de 8 plaatsen voor de finaleronde op zondag.
94 partijen werden er op de zaterdag weggewerkt en de laatste 26 in de poulefase op zondag, waarbij het in een paar poules nog spannend was wie er door zouden gaan. Uiteindelijk werden de grote prijzen verdeeld onder de 8 finalisten.

Na 3 voorrondes en 2 finaledagen werd de grote beker uiteindelijk een prooi voor John Erkemij. Voormalig maandagavondlid en inmiddels spelend voor NHD in Zwaag. De prijzen werden uitgereikt door Corrie Besseling, Helma Ambuul en Nel Karels. Het blijft toch iedere keer weer bijzonder om deze familieleden van de oud-voorzitters te mogen verwelkomen. Daarvoor zijn we ze dan ook zeer dankbaar.

Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd Lustrum Vikabe toernooi 2023!

[1] John Erkemij [2] Kees Nannings [3] Co Morsink [4] Arie Kuin [5] Jan Meere [6] Ed van der Steen [7] Danny Vermeulen [8] Rick de Wit

Feest in de Nadorst: Horna 90 jaar!

Het feest in partycentrum de Nadorst ter ere van ons 90 jarig bestaan is meer dan geslaagd!
Vanaf 20:00 uur kwamen alle genodigden binnen en ontstonden al snel gezellige tafels waar oude en recente verhalen werden gedeeld. Uiteraard allemaal onder het genot van een hapje en een drankje en muzikaal omlijst door Clemens & Clemens.

Toen het muzikale duo even genoot van een korte pauze werd tijd gemaakt voor de verloting.
Er zijn ook prijzen gevallen op loten van leden die niet aanwezig waren, dus u kunt hier de uitslag terugvinden en contact opnemen met Irma Huisman voor de gewonnen prijs: email.

Na het uitreiken van de laatste prijs namen de mannen met gitaren het weer over en gingen de voetjes van de vloer. Toen om 0:00 het laatste rondje was geschonken, was het helaas tijd om weer huiswaarts te keren. Maar wij kijken terug op een zeer geslaagd feest, op naar de 100 jaar!

 

Succesweekend met dubbel NK ook opgepikt door NHD

Het weekend van 24 tm 26 februari was een bijzonder weekend met het dubbele NK dat we mochten organiseren n.a.v. ons 90 jarig bestaan. Uiteindelijk mochten we Sjaak Stoffels kronen tot Nederlands kampioen in de 3e klasse libre en Mark Kottier voor de 4e klasse.

Ook bij het NHD bleef dit evenement niet onopgemerkt, met een mooi stuk van vaste biljartverslaggever (en liefhebber) Johan Koomen. Waarvoor dank!

Lees hier het hele stuk uit het NHD