Kees Besseling

KEES BESSELING (1937-2014), ERE-LID EN ERE-VOORZITTER VAN DE HORNA, MEDE NAAMGEVER VAN HET VIKABE-TOERNOOI

Kees Besseling was 42 jaar lid van de vereniging (1972-2014) waarvan voorzitter van de HORNA gedurende 14 jaar, verdeeld over twee periodes van 1986 tot 1997 en van 2003 tot 2006.

Kees was bewaker van het erfgoed van de Horna, door ere-voorzitter Cor Karels destijds heel treffend omschreven: Rijk en arm, getalenteerd voor biljarten of niet, iedereen moet zich thuis voelen bij de Horna.

Bij leven onvermoeibare promotor van het clubkampioenschap van de Horna, het VIKA toernooi, vernoemd naar de oud ere-voorzitters Klaas Vis en Cor Karels, nu het VIKABE-toernooi (Vis/Karels/Besseling), drie voorzitters die een grote bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging, jarenlang de grootste biljartclub van Nederland.

Tijdens zijn eerste periode als voorzitter (1986-1997) is de bovenverdieping verbouwd en in gebruik genomen als wedstrijdzaal, een omvangrijk project waar Kees (net als veel andere leden van de vereniging) een grote bijdrage aan heeft geleverd en terecht zeer trots op was.

In zijn tweede periode (2003-2006), in eerste instantie als interim-voorzitter krijgt hij de Horna met zijn ervaring, enthousiasme en mensenkennis weer op de rails, na een moeizame voorgaande periode op bestuurlijk gebied, om de voorzittershamer vervolgens met een gerust hart over te dragen aan Wim Possel.

Kees was een echte familieman, kwam zelf uit een groot gezin en zag De Horna ook als een grote familie, wat hijzelf omschreef als “Het Horna-gevoel”, dat gevoel kon hij op veel mensen overbrengen. Waaronder de schrijver van dit artikel, die zich daardoor net als veel anderen van het begin af aan thuis heeft gevoeld bij de Horna en mede door Kees zich jarenlang met veel plezier heeft ingezet voor onze mooie vereniging.

Genieten kon Kees van het jeugdbiljarten, de Horna heeft diverse keren een zeer sterke lichting jeugdspelers gehad, “wat kunnen die jongens toch spelen” zei hij dan vol bewondering, dan zijn wij maar prutsers. Kees was overigens zelf een verdienstelijke wedstrijdbiljarter die jarenlang ook op het groene laken zijn mannetje stond.

14 jaar voorzitter zijn van een grote vereniging als de Horna betekent ontelbaar veel dagen (avonden) op pad zijn voor de vereniging. Vergaderingen, verbouwingen, bezoeken van clubkampioenschappen, districtfinales en Nederlands kampioenschappen, dat alles is alleen maar mogelijk als het thuisfront achter je staat en daarin heeft zijn vrouw Corrie een belangrijke rol gespeeld, iets wat Kees heel goed besefte, waardeerde en ook uitsprak.

In 1997 werd Kees benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, voor zijn verdiensten voor de Horna maar ook voor andere maatschappelijke activiteiten, op deze benoeming was hij uiteraard (en terecht) zeer trots!