Klaas Vis

klaas_vis

Klaas Vis en tante Leen

Op 9 november 1964 overleed na een kortstondig ziekte de heer Vis. Hij was 25 jaar voorzitter van de vereniging geweest en wat voor een voorzitter hij al die jaren voor de Horna is geweest, is wel duidelijk uit de notulen. Hij en zijn vrouw hebben de Horna enorm veel diensten bewezen. Sterker nog het is maar de vraag wat de Horna zou zijn zonder Klaas Vis. Een grote brand verwoestte alles wat Horna bezat. Hij bouwde het weer op. De bezetting vernielde in 1945 bijna al het materiaal. Opnieuw blies Klaas Vis zijn Horna weer nieuw leven in. Hij was niet te verslaan. Waar hij ook was, hij schroomde nimmer zijn mening te uiten. Maar altijd opbouwend.

Op de bestuursvergadering van 23 november blijkt eens te meer wat het echtpaar Vis voor de Horna was. De vergadering werd overigens in huize Vis gehouden. De opvolging komt aan de orde. Er zijn vier kandidaten, waarvan drie zittende bestuursleden zijn. Na een avond zwaar vergaderen waarbij in diverse ronden iedere kandidaat besproken wordt, valt de stemming ten gunste van de heer Ambuul uit. Hij zal op de buitengewone algemene vergadering op 25 januari als nieuwe voorzitter worden voorgesteld.

Op de vergadering van 25 januari lezen we in de notulen:

... Voortgaande zegt hij (waarnemend voorzitter Ambuul), dat eigenlijk het hele bestuur in gebreke gebleven is ten opzichte van een reserve dagelijks bestuur, hetgeen een logisch gevolg is van de gladheid waarmee de zaken werden behandeld, totdat we opeens voor het voldongen feit werden geplaatst, dat we geen voorzitter meer hadden. Toen werd wel terdege gevoeld wat we in de loop der jaren hadden verzuimd. Voorzitter zegt toe dat hierin nu zal worden voorzien. Met de wens, dat deze vergadering een prettig en vruchtbaar verloop mag hebben, wordt de vergadering voor geopend verklaard.

 

Klaas Vis

 

Klaas Vis toernooi

In het clubblad april/mei 1966 komt voor het eerst de naam Klaas Vis toernooi ter sprake. De bijbehorende tekst luidde als volgt:

Onder haar toeziend oog en weer volop genietend van haar gastvrijheid hebben wij ten huize van mevrouw Vis weer een bestuursvergadering gehouden. Eén van de hoogtepunten van deze vergadering was ongetwijfeld de loting door mevrouw Vis voor het a.s. eerste Klaas Vis toernooi. Onze voorzitter en ook onze 2e secretaris zal in ons clubblad zeker al de nodige aandacht aan dit unieke gebeuren hebben besteed. De namen van de deelnemers aan dit eerste toernooi worden elders in dit blad vermeld. Onze eigen voorzitter, kwalitatief niet meer te onderschatten, zal voorlopig nog een jaartje geduld moeten hebben vooraleer hij zijn krachten met zijn collega-voorzitters kan meten. Wat ons echter het meest verheugd met de totstandkoming van dit toernooi van dit toernooi is wel de wijze waarop de naamgeving aan dit toernooi onze onvergetelijke voorzitter, die ook voor heel biljartminnend West-Friesland van betekenis is geweest, op waardige wijze hulde wordt gebracht en in onze sportbeoefening blijft voortleven. Juist daarom zullen wij allen tezamen er aan medewerken dit toernooi volledig te doen slagen.

 

 

Artikel uit het N.H.D van 29-8-1964